Digitální facilitace

Dvouapůlhodinový workshop, který vám ukáže, jak rozvíjet i nastartovat spolupráci, která přetrvá díky možnostem online prostoru. Naučte se, jak využít přednosti digitální facilitace pro efektivní tvorbu nápadů, budování porozumění i společné plánování.

Bez spolupráce nemůžeme čelit výzvám současného světa ani komplexním problémům kolem nás. Společně jsme zkrátka silnější. Jak ale podpořit a udržet spolupráci v čase, kdy se už více jak měsíc můžeme potkávat jen minimálně? Právě v době krize či nejistoty je však spolupráce s ostatními to nejcennější co můžeme mít a na čem můžeme stavět. A online prostor nemusí být smrt facilitace, může jí otevřít zcela novou dimenzi!

Jak kvalitně rozvíjet spolupráci, společně pracovat a přemýšlet na dálku? Jaké technologie a nástroje nám pomohou převést umění facilitace z prostředí flipchartů, post-itů, barevných popisovačů a kreativních místností? 

Naučte se efektivní a kreativní nástroje pro rozvíjení spolupráce s vašimi partnery, grantisty, dobrovolníky či zaměstnanci co nejdříve!

Co Vám workshop přinese:

  • Uvedeme vás do práce s nástroji ZoomPro, Padlet.com, GoogleDraw.
  • Dáme vám tipy jak se připravit na facilitaci v online prostředí jako facilitátor.
  • Ukážeme vám cesty, jak usnadnit účast na online setkání vašim partnerům.
  • Uvedeme vás do způsobů, jak zvýšit participaci účastníků během online setkání.
  • Naučíme vás, jak zpracovat výstupy z online setkání.
  • Vysvětlíme vám, jak se připravit na online setkání, aby bylo nejen efektivní, ale i příjemné.

Nejbližší termín otevřeného ONLINE workshopu:

  • Středa 3.6. od 9.30 do 12:00. Své přihlášky prosím posílejte nejpozději do 28.5. do 23.59.

Délka workshopu: 2,5 hodiny 
Cena workshopu: Neziskové organizace 590 Kč, firmy 850 Kč

Přihlásit se