Principy naší práce

Orientace na dopad

Pro to, aby organizace maximálně využívali svůj potenciál je potřeba zaměřovat se a uvažovat nad dopadem našich aktivit od samého začátku. Jasně myslet, znamená také jasně mluvit a dokázat ostatním mnohem lépe zprostředkovat, proč děláme právě to, co děláme.

Dvakrát měř, jednou řež

Věříme, že důkladná příprava a mapování nejen problému samotného, ale i jeho kontextu a vhled do myslí a zkušeností aktérů před tím, než se pustíme do samotné intervene nám pomáhá nacházet kvalitní řešení otevřenost – Mysl otevřená k novým poznatkům, spolupráci a sdílení, prozkoumávání a reflexi našich chyb je prvním krokem k rozvoji.

Reflexe a učení se

Neustále reflektovat naše aktivity, učit se z úspěchů i chyb (z toho co se daří i nedaří), učit se z toho co podnikají druzí a využívání evaluace jako nástroje k učení jsou důležité pro to, abychom mohli nacházet ta nejlepší řešení problémů kolem nás

Spolupráce a sdílení

Věříme ve spolupráci, v to, že jedině společně s našimi partnery a dalšími aktéry můžeme při řešení komplexních problémů spíše uspět, lépe poznat naši roli a vzájemně se učit.

Odvaha ke změnám

Změna je dobrá. Mění se lidé, kteří mohou být našimi klienty, prostředí, v němž působíme a stejně tak je potřeba přizpůsobovat i náš přístup, metody práce a strategie.Věříme, že odvaha ke změně se vyplácí a odráží naši vůli hledat ty nejlepší cesty k úspěchu.

Badatelský přístup

Chuť objevovat, prozkoumávat, testovat a zase se vracet zpátky nám pomáhá neustrnout, neulpívat na řešeních, která už nefungují či na našich vlastních přesvědčeních.