Jak chceme naplňovat naši misi

Jak chceme naplňovat naši misi

Víme, že musíme jít příkladem, a tak naši strategii stavíme na naší teorii změny. A také věříme v myšlenku sociálního podnikání.

Proto je v DNA Impact Academy

Vzdělávání a osvěta

Vytváříme a vedeme workshopy a kurzy, navrhujeme různé modely vzdělávání v tématech, která jsou pro nás důležitá i pro další vzdělávací či akcelerační programy. Překládáme podnětné zdroje ze zahraničí, publikujeme články a snažíme se o popularizaci našich témat. Prozkoumejte naši knihovnu!


Rozvoj ekosystému

Rozvíjíme kulturu orientace na dopad v našem občanském sektoru. Vytváříme příležitosti ke sdílení zkušeností i pohledů různých aktérů v našem systému. Snažíme se pracovat participativním způsobem a vytvářet prostředí, v němž mohou klíčit životaschopná řešení problémů kolem nás.


Učící se komunita

Budujeme komunitu jednotlivců i organizací, které se chtějí učit a zvyšovat tak své šance být hybateli pozitivních společenských změn.


Konzultace a doprovázení

Poskytujeme konzultace v oblastech, na kterých stavíme a doprovázíme týmy organizací tvorbou jejich impakt strategií.


Potkávání světů

Sami se snažíme co nejvíce čerpat ze zkušeností našich moudřejších i starších partnerů v zahraničí i od nás. Chceme se však nejen učit, ale také sdílet to, jaká ponaučení vyplývají z naší práce.


Laboratoří pro naši současnou práci byl program UKAŽ ZMĚNU

Ukaž změnu byl intenzivní transformačně vzdělávací program, který byl určen organizacím občanské společnosti, sociálním podnikům a zástupcům donorů. V roce 2018 prošlo tímto inovačním projektem 9 vybraných organizací. Cílem bylo zdokonalit se v přístupu orientace na dopad a za pomoci mentorů a expertů z ČR i zahraničí vytvořit vlastní systém sledování dopadu svých aktivit.