Navigace

Lidé

V průběhu Impact Academy: Ukaž změnu Vám při řešení specifických otázek budou pro individuální konzultaci k dispozici zkušení experti. Každý tým získá svého mentora, který mu bude po dobu celého programu oporou, pomůže s řízením změny uvnitř organizace a začlenění orientace na dopad do její DNA. A na samotný tým Impact Academy se můžete s důvěrou kdykoli obrátit.


Aleš Zatloukal

Aleš Zatloukal je senior konzultantem v oddělení poradenství společnosti Deloitte Advisory pro oblast zavádění inovací ve veřejné správě. Během své praxe se zaměřuje na oblast strukturálních fondů EU, konzultoval řadu projektů v oblasti sociálních inovací. Podílel se například na návrhu rozšíření informačního systému ESF pro potřeby evaluací – zavedení metodiky měření dopadu skrze techniku SROI, či návrhu využití social impact bonds jako inovativní formy financování sociální politiky v ČR. Mimo  projektovou a konzultační činnost se Aleš také podílí na tvorbě vzdělávacích kurzů z oblasti finančního a projektového managementu, včetně vlastního lektorování. Je zároveň držitelem certifikátu PRINCE2® Foundation.

Aleš Zatloukal

Antonia Orr

Antonia Orr vede neziskovou organizaci Coalition for Efficiency. V současné době se zaměřuje na rozšiřování programu Measuring the Good, který funguje ve spolupráci s organizací Volunteering Matters a poskytuje organizacím účinnou a dostupnou podporu pro sledování společenského dopadu. Dříve působila Antonia  jako generální ředitelka organizace ETC Charity, kde vyvinula metodologii pro sledování společenského přínosu v oblasti komunitní dopravy. V roce 2013 pomáhala se spouštěním a rozvojem UnLtd’s Global Social Entrepreneurship Network, mezinárodní sítě pro organizace podporující společensky prospěšné podnikatele.

Antonia Orr

Jan Mrkvička

Jan Mrkvička je ředitelem Humanitární a rozvojové sekce společnosti Člověk v tísni, které v současné době ve dvaceti zemích světa realizuje projekty v objemu převyšujícím miliardu a půl korun ročně a zaměstnává na tisíc zaměstnanců. Pracoval na zahraničních misích v Afghánistánu a na východě Srí Lanky. Ve vedení oddělení se již 11 let mimo jiné věnuje zvyšování kvality programů a měření jejich dopadů.

Jan Mrkvička

Karel Vrána

Karel Vrána absolvoval demografii a sociologii na Přírodovědecké a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Původně novinář a PR konzultant se posléze zaměřil na oblast výzkumů (marketingových, médií, veřejného mínění, dopadů rozvojových projektů), zkušenosti sbíral v soukromém i neziskovém sektoru. Tři roky působil jako poradce pro monitoring a evaluace společnosti Člověk v tísni v Etiopii, nyní se věnuje výzkumnému poradenství a analýze dat.

Karel Vrána

Marek Havrda

Vzděláním ekonom a sociolog. Studoval na Univerzitě Karlově, Středoevropské univerzitě, Warwick Business School, Johns Hopkins University a Georgetown University. Působil v mezinárodní společnostech, think-tankcích a Evropské komisi, kde se mj. věnoval ex-ante a ex-post hodnocení dopadů politik, sociálním inovacím a evidence-based policy making. V současné době podporuje praktické využití behaviorální ekonomie a evidence-based přístupů (mj. pro lepší vzdělávání, snížení korupce, prevenci závislostí či pro zlepšení vědecké spolupráce), pracuje na start-upu propojujícím behaviorální vědy a analýzu dat (neopas.com) a je poradcem GoodAI pro strategii. Od roku 2014 je členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA).

Marek Havrda

Markus Freiburg

Markus Freiburg je zakladatelem Finanční agentury pro sociální podnikání (FASE), která ve spolupráci s mezinárodní organizací Ashoka vznikla v Německu. FASE pomáhá předním sociálním podnikům v celé Evropě v získávání hybridního růstového kapitálu, aby mohly rozšiřovat svůj společenský dopad. Dosud FASE uzavřela více než 25 transakcí s využitím impaktových investic v hodnotě více než 10 milionů EUR. Před založením FASE pracoval Markus více než 7 let jako konzultant společnosti McKinsey & Company. Markus studoval obchodní administrativu a ekonomiku na univerzitách Witten / Herdecke a Cambridge a získal titul Ph.D. z WHU – Otto Beisheim School of Management.

Markus Freiburg

Michal Tošovský

Michal Tošovský pracuje ve Fondu Otakara Motejla od roku 2015, předtím působil v Otevřené společnosti, o.p.s. Vzděláním sociolog, data jej provází po celou jeho pracovní dráhu. Před pěti lety vytvořil a spustil web www.mapakriminality.cz, který je dodnes nejlepším veřejným zdrojem dat o spáchaných trestných činech v Česku. Díky této zkušenosti objevil otevřená data a jejich nesmírné možnosti jak pro veřejnou správu, tak pro aktivní občanskou společnost i kreativní byznys. S Fondem Otakara Motejla pomohl k uzákonění otevřených dat v Česku a stará se o to, aby jich bylo co nejvíce, co nejlepších a aby ti, kdo je publikují a ti, kdo s daty pracují, k sobě měli co nejblíž.

Michal Tošovský

Olga Shiroboková

Olga Shiroboková je členkou strategického poradního orgánu Impact Academy, dříve koordinátorka mezinárodní organizace Ashoka, kde byla pro Českou republiku odpovědná za organizaci výběru sociálních inovátorů a podporu celého ekosystému hybatelů společenských změn. Má více než desetiletou zkušenost z občanského sektoru a již několik let se intenzivně zabývá tématy společenský dopad a systémová změna.

Olga Shiroboková

Ondřej Liška

Ondřej Liška má za sebou přes dvě desítky let odborné praxe v různých rolích, ale vždy se stejným cílem: ať už byl členem vlády, poradcem nevládního sektoru, odborným analytikem nebo iniciátorem občanských aktivit, vždy usiloval o rozvoj otevřené společnosti, inkluze a udržitelného přístupu k naší planetě. Na tomto cíli pracuje s nevládními organizacemi, think-tanky, veřejnými institucemi, podniky a investory. Momentálně působí ve vedení mezinárodní filantropické organizace a je zároveň členem strategického poradního orgánu Impact Academy.

Ondřej Liška

Pavla Burgos

Pavla vystudovala pedagogickou fakultu a věnovala se bez mála 4 roky pedagogické činnosti. Poté pokračovala studiem sociální antropologie v Mexiku. V současnosti se jako členka studia Anthropictures z.s. věnuje aplikovanému výzkumu a evaluacím v oblasti vzdělávání a místního rozvoje vedeného komunitou (např. na projektu Místa zblízka). Zároveň vede evaluaci samotného projektu Impact Academy.

Pavla Burgos

Petr Schmied

Petr Schmied pracuje od roku 2006 pro organizaci Člověk v tísni. Zaměřuje na rozvoj systémových řešení pro zlepšování dopadů humanitárních a rozvojových projektů. U uplynulém roce vedl přípravu webu www.indikit.net, který usnadňuje a zlepšuje měření výsledků poskytnuté pomoci. Petr vystudoval magistra v humanitární a rozvojové práci na Oxford Brookes University ve Velké Británii a bakaláře v sociální a humanitární práci na Caritas-VOŠs v Olomouci. V nepracovní částech života si rád užívá přírody, sklenek dobrého vína, a brouzdání světa na motorce.

Petr Schmied

Silke Horáková

Silke Horáková je spolumajitelka nakladatelské skupiny Albatros Media. Aktivně podporuje sociální podnikání v ČR, působí jako mentorka vybraných sociálních projektů, je členkou mezinárodní sítě podporovatelů organizace Ashoka a úzce spolupracuje s Nadací VIA nebo The Social Impact Award. Je předsedkyní správní rady Nadace Albatros a členkou strategického poradního orgánu Impact Academy.

Silke Horáková

Svetlana Margetová

Svetlana Margetová pracuje v současné době jako datová analytička a developerka aplikací ve firmě Nanooq IT. Věnuje se programování v Pythonu, má ráda machine learning, datové zpracování a obohacování vývoje v rámci firmy i produktu o nové poznatky. V rámci datové analýzy spolupracuje při výuce s Czechitas, kde se věnuje mentoringu a školení v oblasti IT a zpracování dat v kurzu Digitální akademie. Také se zajímá o neziskové projekty v různých oblastech jako je např. eHealth a pomáhá jim mimojiné s vývojem produktů.

Svetlana Margetová

Pavlína Hořejšová

Pavlína Hořejšová působí jako ředitelka mezinárodní organizace Ashoka v ČR a na Slovensku, předsedkyně Institutu aktivního občanství a zároveň jako členka strategického poradního orgánu Impact Academy. Je spoluautorkou iniciativy Neziskovky a byznys na jedné lodi, konzultantka a lektorka a spolumajitelka společensky prospěšného bikesharingu Rekola. Pavlína má za sebou zkušenosti z práce v neziskovém sektoru, budování byznysu i z vedení několika politických kampaní. Věří, že účinné společenské změny můžeme dosáhnout jedině tehdy, pokud se do ní zapojí lidé napříč politikou, byznysem i občanským sektorem.

Pavlína Hořejšová

Barbora Komberec Novosadová

Mission Commander

„Díky sledování dopadu můžeme ukázat to, co by jinak mohlo zůstat skryto – pozitivní změnu, jakkoli malou či velkou, v naší společnosti. V Impact Academy chceme dokázat, že sledovat dopad práce neziskových organizací i sociálních podniků není mission impossible.“

Barbora Komberec Novosadová

Hana Kulhánková

Mission Success Coordinator

„Vážím si lidí a organizací, kteří dělají mnoho dobrého pro společnost. A o to víc je mi potěšením být součástí Impact Academy, která neziskovým organizacím a sociálním podnikům poskytne čas, prostor a experty a expertky, se kterými svůj dopad na společnost zlepší a stanou se tak silnější, ambicióznější a sdílnější.“

Hana Kulhánková

Lenka Dvořáková

Mission Flow Coordinator

„Sledování dopadu vnímám jako dynamický proces, který přináší velmi důležitou zpětnou vazbu, umožňuje ocenění vykonané práce a nabízí posun v dosahování zamýšlených cílů. V rámci Impact Academy chceme pomoci nalézt cestu, jak začlenit sledování dopadu do vnitřní reflexe i vnější prezentace organizací, které cílí na pozitivní společenskou změnu.“

Lenka Dvořáková

Ladislav Frűhauf

Mission Navigator

„Sledování dopadu pomůže mnoha organizacím lépe a srozumitelněji ukázat skutečné výsledky svojí práce a přínos pro okolí. Zároveň ale umožní jejich úsilí lépe směřovat a stát se tak ještě efektivnější a prospěšnější.“

Ladislav Frűhauf

Pavla Burgos

Mission Success Evaluator

„Genius je v myšlence. Dopad však vzniká až s činy. Proto fandím tomuhle projektu!“

Pavla Burgos

Linda Kovářová

Mission Success Evaluator

„Impact Academy je tu pro situace, kdy „nějak to dopadlo“ vědět nestačí.“

Linda Kovářová