About

Na čem stavíme?

Jak můžeme naplno využívat náš potenciál pro pozitivní změnu? To je otázka, která stála u zrodu Impact Academy. Co mohou neziskové organizace, veřejná správa i firmy dělat proto, aby jejich činnost měla co největší dopad? A jak může vypadat organizace, která chce o tomto cíli nejen mluvit, ale zároveň jej žít? Věříme, že kromě osobního odhodlání a nadšení existuje několik podmínek, které mohou naše šance na úspěšné řešení problémů kolem nás, výrazně zvýšit.

Systémové myšlení

Náš svět je tvořen komplexními systémy. Pro úspěšné řešení je důležité co nejlépe poznat systém, ve kterém se pohybujeme.

Využití evidence

Pojďme využít dostupné znalosti a data nejen o problémech, ale i o přístupech k jejich řešení.

Evaluace pro strategické učení

Evaluace nastavuje naší práci zrcadlo. A teprve, když se podíváme realitě do očí, můžeme začít měnit naši práci k lepším výsledkům.

Otevřená spolupráce a kolektivní dopad

Bez spolupráce nemůžeme čelit výzvám současného světa ani komplexním problémům kolem nás. Společně jsme silnější.

Co děláme, abychom naplnili naši misi

Víme, že musíme jít příkladem, a tak naši strategii stavíme na naší teorii změny. A také věříme v myšlenku sociálního podnikání. Proto je v DNA Impact Academy:

Vzdělávání a osvěta

Vytváříme a vedeme workshopy a kurzy, navrhujeme různé modely vzdělávání v tématech, která jsou pro nás důležitá i pro další vzdělávací či akcelerační programy. Překládáme podnětné zdroje ze zahraničí, publikujeme články a snažíme se o popularizaci našich témat.

Rozvoj ekosystému

Rozvíjíme kulturu orientace na dopad v našem občanském sektoru. Vytváříme příležitosti ke sdílení zkušeností i pohledů různých aktérů v našem systému. Snažíme se pracovat participativním způsobem a vytvářet prostředí, v němž mohou klíčit životaschopná řešení problémů kolem nás.

Učící se komunita

Budujeme komunitu jednotlivců i organizací, které se chtějí učit a zvyšovat tak své šance být hybateli pozitivních společenských změn.

Konzultace a doprovázení

Poskytujeme konzultace v oblastech, na kterých stavíme a doprovázíme týmy organizací tvorbou jejich impakt strategií.

Potkávání světů

Sami se snažíme co nejvíce čerpat ze zkušeností našich moudřejších i starších partnerů v zahraničí i od nás. Chceme se však nejen učit, ale také sdílet to, jaká ponaučení vyplývají z naší práce.

Ukaž změnu 

Ukaž změnu byl intenzivní transformačně vzdělávací program, který byl určen organizacím občanské společnosti, sociálním podnikům a zástupcům donorů. V roce 2018 prošlo tímto inovačním projektem 9 vybraných organizací. Cílem bylo zdokonalit se v přístupu orientace na dopad a za pomoci mentorů a expertů z ČR i zahraničí vytvořit vlastní systém sledování dopadu svých aktivit. 

Principy naší práce

Orientace na dopad

Pro to, aby organizace maximálně využívali svůj potenciál je potřeba zaměřovat se a uvažovat nad dopadem našich aktivit od samého začátku. Jasně myslet, znamená také jasně mluvit a dokázat ostatním mnohem lépe zprostředkovat, proč děláme právě to, co děláme.

Dvakrát měř, jednou řež

Věříme, že důkladná příprava a mapování nejen problému samotného, ale i jeho kontextu a vhled do myslí a zkušeností aktérů před tím, než se pustíme do samotné intervene nám pomáhá nacházet kvalitní řešení otevřenost – Mysl otevřená k novým poznatkům, spolupráci a sdílení, prozkoumávání a reflexi našich chyb je prvním krokem k rozvoji.

Reflexe a učení se

Neustále reflektovat naše aktivity, učit se z úspěchů i chyb (z toho co se daří i nedaří), učit se z toho co podnikají druzí a využívání evaluace jako nástroje k učení jsou důležité pro to, abychom mohli nacházet ta nejlepší řešení problémů kolem nás

Spolupráce a sdílení

Věříme ve spolupráci, v to, že jedině společně s našimi partnery a dalšími aktéry můžeme při řešení komplexních problémů spíše uspět, lépe poznat naši roli a vzájemně se učit.

Odvaha ke změnám

Změna je dobrá. Mění se lidé, kteří mohou být našimi klienty, prostředí, v němž působíme a stejně tak je potřeba přizpůsobovat i náš přístup, metody práce a strategie.Věříme, že odvaha ke změně se vyplácí a odráží naši vůli hledat ty nejlepší cesty k úspěchu.

Badatelský přístup

Chuť objevovat, prozkoumávat, testovat a zase se vracet zpátky nám pomáhá neustrnout, neulpívat na řešeních, která už nefungují či na našich vlastních přesvědčeních.